INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.sklep.salonobsession.pl jest prowadzony przez firmę Salon Urody Obsession Joanna Wojech-Jakubowska, ul.Kopcińskiego 35 Łódź, tel. 793-327-397, NIP: 728-261-39-63, Regon:101416780

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego sklep.salonobsession.pl, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.

 4. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


 

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy ObsessioNails prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://sklep.salonobsession.pl Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

 2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "realizuj zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

 3. Zamówienia realizujemy następnego dnia roboczego.

 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto.

 5. Sklep  sklep.salonobsession.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia sklep  sklep.salonobsession.pl  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Sklep   sklep.salonobsession.pl zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego środki.

 6. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

REKLAMACJA I ZWROT

        Klient ma prawo złożyć reklamację zakupionych produktów:

 1. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony

 2. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu.

 3. Kupujący ma możliwość odesłania zakupionych produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i otrzymania zwrotu poniesionych kosztów towaru.

 4. Sklep gwarantuje zwrot kosztów zakupu w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt  odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

 5. W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera/ listonosza spisania  protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu sklep.salonobsession.pl o zaistniałej sytuacji.

 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do Kupującemu zostanie odesłany nowy produkt, w przypadku niedostępności produktu zostaną zwrócone pieniądze. W sklepie  sklep.salonobsession.pl można reklamować tylko produkty nabyte za pośrednictwem sklepu sklep.salonobsession.pl

 7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu  sklep.salonobsession.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu  sklep.salonobsession.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Salon Urody Obsession w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. “O ochronie danych osobowych “ (Dz.u. Nr 133 poz.883) w sposób uniemozliwiający dostęp do nich osób trzecich.